Call us on  604-474-4295

Home » Articles posted by khmerwedding

Author Archives: khmerwedding

ប្រវត្តិនិងភ្លេងការពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ

ភ្លេងការប្រពៃណីខ្មែរពិរោះ ស្តាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នា ស្តាប់ចំរៀងភ្លេងការទាំង១២បទ  Op-Ed: News4Khmer ដើម្បីអោយដឹងពីប្រវត្តិវង់ភ្លេងខ្មែរ រៀបរាបអំពីពិធីអភិសេក (ពិធីរៀបការ) របស់បឋមក្សត្ររបស់ខ្មែរព្រះនាង សោមា (លីវយី)ស្ដេចស្រីនគរភ្នំ ជាមួយនិងព្រះបាទ កៅណ្ឌិន្យ (ហ៊ុន ទៀន) ជាជនជាតិឥណ្ឌាមកពីស្រុកឥណ្ឌា ក្នុងវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍នៅអាណាចក្រភ្នំ នៅដើម ស. វ ទី១ នៃគ្រឹស្ដសរាជ (គ.ស ៦៨)នេះយើង អានសន្និដ្ឋនាបានថា វងភ្លេងពិតជាបានចាប់កំណើត មុនពិធីរបស់ស្ដេចពីព្រះអង្គខាងលើនេះ ។ តាំងពីអាតីតកាលដ៏យូរលង់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ភ្លេងការបានក្លាយទៅជាគោលការណ៍ នៃជីវិតមនុស្ស ក្នុងសង្គមខ្មែរទៅហើយ។វង់ភ្លេងនេះបានដើរតួនាទីសំខាន់បំផុត ក្នុងការរៀបចំឥរិយាបទមនុស្ស រៀបចំឥរិយាបទសង្គមនាំសង្គមឈានទៅរកសេចក្ដីសុខសុភមង្គល ។ បទភ្លេងការទាំងឡាយ និងទំនុកច្រៀងទាំងឡាយ ប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីរៀបការ សុទ្ធតែមានគោលបំណង និងទិសដៅច្បាស់លាស់ ក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិអប់រំទាំងអស់ ។ អប់រំអោយមនុស្សស្រលាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិ អប់រំអោយស្រលាញ់ជំនឿ អប់រំអោយមនុស្សចេះស្រលាញ់មនុស្ស អប់រំមនុស្សអោយចេះអត់ធ្មត់ចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិត ចេះតសស៊ូទ្រាំក្នុងការលំបាក មានការរស់នៅថ្លៃថ្នូរ ប្រកបដោយគុណធ៌ម សុច្ចរិត និងសច្ចៈធ៌ម។បទភ្លេង និងហបទចម្រៀង ដែលយកមកប្រគំទូលន្មាន ពីដើមពិធីរហូតដល់ចប់ពិធីនៃអាពាហហហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ […]

Read More

Watch Khmer Wedding Songs in Youtube

There are many song clips to illustrate the different stages of Khmer wedding with different meaning and platforms of complete traditional wedding. Khmer Wedding Song – ចំរៀងប្រពៃណី                                 

Read More

Khmer wedding procedures

Questions 1. Please provide information on current Khmer weddings in villages. Is it normal to have a wedding outside the family home somewhere on the outskirts of the village? 2. How large are weddings generally? 3. How many tables of guests would be normal? 4. Please provide information about the exchange of rings. 5. Please […]

Read More

The modernisation of Khmer weddings

THE number of wedding service agencies and wedding planners is increasing and the services they provide are becoming more comprehensive as more and more couples and their parents let them take on the concerns and stress of planning the big day. According to Norng Monika, the assistant to the general director of the Mungkul Serey […]

Read More

Photography and Cinematography

One of the challenges to spend less for your wedding is to find the lower spending for memory pictures and videos. Sometime, it is not about spending a lot for those memory frames and animations, but the understanding of the film maker(s) who cannot afford to accomplish it in the Khmer context. Thus, to solve […]

Read More

Wedding Services for Oversea Cambodians

Khmer traditional wedding requires authentic traditional modes of obligation. Saying this, some families and couples have chosen to follow full procedures of the complete traditional wedding of Cambodia. Legendary, the groom must serve the bride’s family in months or in years in order to be considered for marrying with their daughter. After the two partners […]

Read More

Khmer Wedding Outfits

These are different types of dresses according to Khmer tradition for bride and groom to wear during their wedding ceremony. It is the footstep of the Ancient Khmer style. They looks delicate, colorful, attractive and silky.

Read More

Khmer Wedding in Nutshell

HISTORY A Khmer wedding symbolizes the beautiful legend of the origin of Cambodia and parallels the marriage of the first Khmer prince, Preah Thong, to the Naga princess, Neang Neak. The prince was a foreigner exiled from his homeland and during his travels encountered and fell in love with the Naga princess. As a marriage […]

Read More

Achar or the Wedding Officiant

The Clergy Manual Clergy must regularly help to guide the Dhamma teaching, ritual performing and practicing the following activities. If a clergy neglected or violated the fundamental five precepts, she/he will be warned, or disciplined, or dismissed eventually. I. Sila Precepts Undertaking  Clergy must follow Five Precepts as their Code of Conduct for daily life. […]

Read More

Wedding Plan

Part of the Wedding Ceremony, pre-arrangement is very detailed according to Khmer traditional norm and practice. Sometime, there are more concerns on appropriate date and time of the wedding; but in general, people have determined depending on the limit of resources and budget. Few tips to think about for your wedding plan: Wedding date: it is […]

Read More
%d bloggers like this: